Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 0912.243.616
  • sale hà nội
  • SAle hồ Chí Minh
  • live chat

Tin Tức

Thuê máy chủ cấu hình cao miễn phí

ngày đăng 20/01/2016 | Chuyên mục: Tin tức

Thuê miễn phí máy chủ cấu hình : Máy chủ SV-E3 1220 HDD: 500GB Ram: 4GB

HTS khai trương Trung tâm dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh

ngày đăng 14/05/2015 | Chuyên mục: Tin tức

Trung tâm dữ liệu HTC được trang bị hiện đại và đã sẵn sàng đi vào hoạt động để phục vụ khách hàng.