Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline (028) 56 789 789
  • sale hà nội (024) 35 773 009
  • SAle hồ Chí Minh
  • live chat
Hosting Windows

Hosting Windows Hosting windows chuyên dụng cho các mã nguồn ASP.net, ASP, Net .4, MVC 3, SQL Server 2008, Parallels Plesk Control.

Hosting Linux

Hosting linux dành cho các mã nguồn php thông dụng hiện nay như Joomla, Wordpress, Opencart, NukeViet, PhpBB, vBulletin, Discuz, OS Commerce.