Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

 • hotline 0912.243.616
 • sale hà nội
 • SAle hồ Chí Minh
 • live chat

Dịch vụ kênh truyền

Internet trực tiếp (Internet Leasedline):

Dịch vụ Internet trực tiếp là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm khách hàng đến cổng Internet của nhà cung cấp với tốc độ cam kết theo yêu cầu của khách hàng từ 64Kbps đến hàng Gbps.

Với những tính năng bảo mật, ổn định và khả năng triển khai các ứng dụng tốt nhất, Internet trực tiếp đặc biệt thích hợp với các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng Internet bảo mật, ổn định, tốc độ cao và không chia sẻ băng thông.

Ngoài ra khách hàng còn được cung cấp các dải địa chỉ IP tĩnh cố định trên mạng Internet toàn cầu. Internet trực tiếp bao gồm:

 1. Dịch vụ NIX Internet: Cho phép kết nối và truy cập Internet trong phạm vi mạng Internet trong nước (mạng nhà
 2. cung cấp và ra các ISP khác trong lãnh thổ Việt Nam).
 3. Dịch vụ Internet NIX rất phù hợp với các đối tượng khách hàng có nhu cầu cung cấp nội dung thông tin trong nước như:
  1. Các nhà cung cấp dịch vụ Gameonline
  2. Các nhà cung cấp nội dung trên mạng
  3. Các trang thông tin điện tử lớn
  4. Các trung tâm dữ liệu, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm…
 4. Dịch vụ ISP Internet: Cho phép kết nối và truy cập ra toàn bộ mạngInternet trên thế giới (bao gồm cả Internet trong nước và Internet toàn cầu).
 5. Dịch vụ IXP Internet :Cho phép kết nối và truy cập ra toàn bộ mạng Internet trên thế giới ( bao gồm cả Internet trong nước và Internet toàn cầu) với một mức độ ưu tiên cho một hướng riêng và được toàn quyền sử dụng các số hiệu mạng (ASN) riêng..

mô hình kênh truyền