Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline (028) 56 789 789
  • sale hà nội
  • SAle hồ Chí Minh
  • live chat
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ
GÓI CƯỚC COLO MỚI COLO - 1 COLO - 2 COLO - 3 COLO - 4 COLO - 5 COLO - 6
Phí khởi tạo (VNĐ/lần) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Phí cước Online hàng tháng (VNĐ/tháng) 2,100,000 2,700,000 3,400,000 4,000,000 7,500,000 11,600,000
Phí cước Offline hàng tháng (VNĐ/tháng) 1,900,000 2,500,000 2,900,000 3,300,000 6,500,000 10,300,000
THÔNG SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN
Chuẩn không gian  1 U 2 U 1 U 1 U 5 U 10 U
Công suất định danh trên thiết bị 400 W 500 W 400 W 400 W 900 W 1,500 W
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Băng thông trong nước 100 Mbps 100 Mbps 200 Mbps 300 Mbps 400 Mbps 500 Mbps
Băng thông quốc tế 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps
IPv4 1 1 1 1 3 5
             
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG        
THÔNG SỐ DỊCH VỤ BỔ SUNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ (VNĐ/tháng)        
Không gian đặt thiết bị 1 U 250,000        
Công suất định danh trên thiết bị 50 W 100,000        
Băng thông trong nước (không bao gồm cổng kết nối) 100 Mbps 1,500,000        
Băng thông quốc tế  (không bao gồm cổng kết nối) 05 Mbps 3,000,000        
IPv4 01 IP 200,000        
IPv6 01 IP 80,000        
Kết nối LAN Cổng 01 Gbps 500,000        
Cổng 100 Mbps 400,000        
DDoS layer 4 bổ sung  100 Mbps 01 IP 250,000